Một số hình ảnh thi công đá hoa cương tại Kingston quận Phú Nhuận

Công trình tòa nhà Kingston Residence quận Phú Nhuận

Công trình tòa nhà Kingston Residence quận Phú Nhuận

Công trình tòa nhà Kingston Residence quận Phú Nhuận

Công trình tòa nhà Kingston Residence quận Phú Nhuận

Một số hình ảnh thi công đá hoa cương tại Kingston quận Phú Nhuận

Từ khóa: Thi công đá tại Kingston quận Phú Nhuận